Ataman Title Ataman Otel
Hotel Türkiye Kapadokya Turlar Fotoğraflar Misafir Defteri Rezervasyon Home


Soğanlı Vadisi

Soğanlı VillageKayseri, Yeşilhisar ilçesi sınırları içinde Ürgüp'ün 40 km. güneydoğusunda, Derinkuyu Yeraltı şehrinin ise 25 km. doğusunda yeralmaktadır.

İki kısımdan oluşan Soğanlı vadisine Roma Dönemi'nden itibaren devamlı olarak yerleşilmiştir. Vadi yamaçlarında yeralan kaya konilerini Romalılar mezarlık, Bizanslılar da kilise olarak kullanmışlardır. Kilise freskleri açısından 9. ve 13. yüzyıllara tarihlenmektedir.

Soğanlı vadisinde yer alan önemli kiliseler: Karabaş, Yılanlı, Kubbeli ve Azize Barbara (Tahtalı) Kiliselerdir.

Karabaş Kilisesi

Soğanlı köyünün kuzeye uzanan vadisinin sağ dik yamacında yeralır. Karabaş Kilise'nin dışındaki kayalıkta-çok sayıda oda mezarlar, geniş tonozlu şapeller ve kilise görevlilerinin devamlı olarak kullandıkları mekanlar bulunmaktadır. Kilise, tek nefli, apsisli olup beşik tonozludur. Farklı zamanlarda, farklı metotlarla boyanmış olup 11. yüzyıla tarihlenmektedir.

Sahneleri: Deesis, Müjde, Doğum, İsa'nın mabede takdimi, Başkalaşım, Havarilerin görevlendirilmesi, İsa çarmıhta, İsa'nın cehenneme inişi, İsa'nın göğe çıkışı ve aziz tasvirleri.

Kubbeli Kilise

Kubbeli Kilise SoğanlıSoğanlı köyünden kuzeye uzanan vadinin sol yamacında yer alır. Peribacasının çok iyi bir şekilde işlenmesiyle kubbeler oluşturulmuş, yan yüzler kaplama taş gibi derzli yapılarak işlenmiştir. Kilise, tonozları, kubbeleri, apsisleri ile ileri bir mimari özellik gösterir. Bazilika tipindeki kilise üç nefli ve üç apsislidir. Kilise 10. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir.

Sahneleri: Ana apsiste Peygamberlerin görünümü, yan apsiste Deesis; tonozda Masum çocukların katliamı, Elizabeth'in takip edilişi, Müjde, Ziyaret, Elizabeth'in bakireliğinin ispatı, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Mısır'a kaçış, İsa'nın mabede takdimi, Zekeriya'nın öldürülmesi, Yahya'nın çağrılması, Yahya ve İsa, Yahya'nın görevlendirilmesi, Vaftiz, İsa ve Zekeriya, Kana düğünü, Şarap mucizesi, İsa ve Samarralı kadın, Kudüs'e giriş, İmparatorun kızının iyileştirilmesi ve aziz tasvirleri.

Azize Barbara (Tahtalı) Kilisesi

Soğanlı Köyünden batıya uzanan vadinin sonunda yer alır. Tek nefli, tek apsisli ve beşik tonozludur. Tonoz, kalın bir çıkıntıyla ortadan ikiye bölünmüştür. 10. yüzyılın başlarına tarihlenen Azize Barbara Kilisesi, çok sayıdaki aziz tasvirleri ile dikkati çekmektedir.

Sahneleri: Apsisteki Peygamberlerin görünümü, kuzey duvarında Deesis, tonozda ise Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Beytüllahim'e yolculuk, Doğum, İsa'nın cehenneme inişi, Yedi uyuyanlar ve aziz tasvirleri.

 
cizgi.gif (1086 bytes)

Hotel | Türkiye | Kapadokya | Turlar | Fotoğraflar | Misafir Defteri | Rezervasyon | Home