Ataman Title Ataman Otel
Hotel Türkiye Kapadokya Turlar Fotoğraflar Misafir Defteri Rezervasyon Home


Nevşehir

NevşehirAntik dönemde adı Nyssa olan Nevşehir'in Osmanlı imparatorluğu zamanındaki adı Muşkara idi. Osmanlı Padişahı III. Ahmet'in damadı ve sadrazamı olan İbrahim Paşa (1660-1730) doğup büyüdüğü yer olan Nevşehir'e ilgi göstermiş, Ürgüp'e bağlı 18 haneli küçük bir köy olan Muşkara'da camiler, çeşmeler, okullar, imaretler, hanlar ve hamamlar yaptırmış, adını da 'Nevşehir' olarak değiştirmiştir.
Damat İbrahim Paşa Külliyesi

Damat İbrahim Paşa Külliyesi içinde yer alan Kurşunlu Camisi 1726'da tamamlanmıştır. 3 kapılı bir avlu içinde caminin 44 m. yüksekliğinde zarif bir minaresi vardır. Ana mekanı örten kubbesi kurşunla kaplandığı için bu adla anılır. Caminin iç kısmı çiçek motifleriyle bezenmiştir. Caminin hemen yanındaki külliyeye ait medrese, kütüphane ve imarethane ile hamam bulunur. Şehrin yüksek bir tepesindeki Kale Selçuklular tarafından kervan yollarının güvenliği için inşa edilmiştir.

 
cizgi.gif (1086 bytes)

Hotel | Türkiye | Kapadokya | Turlar | Fotoğraflar | Misafir Defteri | Rezervasyon | Home